Chính sách hủy phòng

Hủy phòng từ trước 10 ngày đến ngày nhận phòng sẽ hoàn lại tiền cọc.

Hủy phòng từ sau 10 ngày đến ngày nhận phòng sẽ không hoàn tiền cọc.