Nội quy phòng

Phòng không hút thuốc

Không được ở thêm người quá quy định

Không mang vật nuôi, thú cưng vào phòng

Nghiêm cấm mang các chất dễ cháy vào phòng

Vui lòng không gây tiếng ồn lớn sau 23h